Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Địa điểm tuyển dụng Thời gian tuyển dụng
GIAO DỊCH VIÊN
Số 70 Quốc lộ 13, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
01/01 - 30/01/2019
TRƯỞNG NHÓM HỆ THỐNG CNTT
Số 70 Quốc lộ 13, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
01/01 - 30/01/2019